Menu
hr en

EU projekt

 

 

Povećanje konkurentnosti društva KNOW IT certifikacijom proizvoda

KK.03.2.1.12.0114

PODACI O PROJEKTU

Korisnik: KNOW INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Ivanovićev odvojak 8, Zagreb
Ukupna vrijednost projekta: 183.750,00 kn
Bespovratna sredstva: 124.950,00 kn
Vrijeme provedbe: 01.02.2021.- 01.08.2021.
Opis projekta: Društvo KNOW INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. je kroz provedbu projekta „Povećanje konkurentnosti društva KNOW IT certifikacijom proizvoda“ ispitalo sukladnost dva nova proizvoda za mjerenje temperature (Sensy In i Sensy Out) prema RED i RoHS direktivama. Projekt je doprinio stvaranju preduvjeta za plasman proizvoda na inozemna tržišta.
Ciljevi i rezultati projekta:

Projekt će pridonijeti rješavanju središnjeg problema tako što će se kroz usklađivanje s važećim europskim direktivama koje se odnose na ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci te na radijsku opremu u koju predmetni proizvodi spadaju, omogućiti inozemno poslovanje Društva. Projekt će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje za 48% i povećanjem prihoda od izvoza za 100%.

Promicanje ravnopravnosti i 

jednakih mogućnosti:

KNOW INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.. podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.
Kontakt osoba:

Krešo Papec   

kreso.papec@knowit.tech

+385 95 387 387 9

EU Europski strukturni i investicijski fondovi Konkurentnos i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva KNOW INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Ivanovićev odvojak 8, Zagreb