Menu
hr en

KNOWIT ASSET MANAGEMENT

KAM (Know Asset Management) je web aplikacija za upravljanje inventarom na lokacijama klijenta. Kompanije s velikim brojem lokacija (poput trgovačkih lanaca) zbog kompleksnih operacija teško mogu pratiti kretanje i zalihu njihovog inventara unutar mreže u realnom vremenu. KAM omogućuje transparentno praćenje kretanja i stanja inventara na svim lokacijama. Zaprimanje i prebačaj s lokacije na lokaciju se vodi putem aplikacijskih transakcija pa je jasna sljedivost kretanja inventara. 

Hijerarhija inventara se sastoji od tri razine - kategorije, potkategorije i grupe. Na svakoj  razini hijerarhije se mogu definirati korisnički atributi različitih tipova - brojevi, količine s mjernom jedinicom, datumi, tekstualni unos, polja s višestrukim izborom predefiniranih  vrijednosti i slično. Ti korisnički atributi se nazivaju UDAe (User Defined Attributes). Svaki  komad inventara u KAMu spada u neku grupu u hijerarhiji i na sebi nosi atribute te grupe,  te njezine potkategorije i kategorije. Na primjer, jedan vertikalni presjek hijerarhije bi  mogao izgledati ovako: 

Kategorija: Elektronika 

  1. Atribut - Potrošnja struje (kWh) 
  2. Atribut - Tip (aktivno / pasivno / prijenosno / ostalo) 

Potkategorija: Informatička oprema 

  1. Atribut - Garantni rok (Datum) 

Grupa: Prijenosna računala 

  1. Atribut - Procesor (tekstualni unos) 
  2. Atribut - Broj USB utora (broj) 
  3. Atribut - RAM (GB) 

Pri unosu novog laptopa u inventar, ili pri ažuriranju već unesenog laptopa, s ovakvom  hijerarhijom, moguće je za svaki navedeni atribut upisati vrijednost.  

Za svaku lokaciju se može unijeti jedan ili više tlocrta (u slučaju da lokacija ima  više katova ili se sastoji od više odvojenih objekata) na koje se zatim može rasporediti  inventar te lokacije.  

KAM se još može koristiti za jednostavno pretraživanje i dohvaćanje stavki i lokacija, za  odvajanje stavki u različite kategorije, uvoz ili izvoz podataka i integraciju podataka s  Vašim ERP-om.

EU Europski strukturni i investicijski fondovi Konkurentnos i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva KNOW INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Ivanovićev odvojak 8, Zagreb