Menu
hr en

TICKET AUTOMATED SYSTEM

TASK je aplikacija koja služi za planiranje i praćenje svih procesa vezanih uz održavanje i servisiranje inventara, lokacija, radnih potrepština i ostale imovine. Temelji se na ticketing sustavu koji ima tri razine:  

PRVA RAZINA 

Ukoliko dođe do kvara ili nedostatka opreme, prva razina služi kako bi se navedeno moglo prijaviti. Svaka podnesena prijava podrazumijeva da je ispunjen upitnik specifičan sektoru u kojemu je kvar nastao. 

DRUGA RAZINA  

Pomoću druge razine prijava se razbija na naloge koji se prosljeđuju na vanjske kompanije ili unutarnje službe u čijoj domeni je održavanje.  

TREĆA RAZINA  

Nakon što je nalog formiran i napravljen, dolazi do treće razine, u kojoj izvršitelj posla  ugovara dolaske na lokaciju, gdje se vrijeme dolaska i odlaska, kao i proces izvršavanja radova prati pomoću mobilne aplikacije.  

Svaki korak svake faze ovog procesa se prati i logira. TASK je stoga moguće koristiti za  jednostavno i rano pronalaženje kvarljivog inventara, vršenje provjere efikasnosti službi održavanja te razne druge analitike financijskih i operativnih stavki cijelog procesa. Pri završetku radova automatski se ispunjava predfaktura, dokument koji je moguće priložiti fakturi, a koji sadrži sve troškove vezane uz specifične naloge provedene kroz Task.
 

EU Europski strukturni i investicijski fondovi Konkurentnos i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva KNOW INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Ivanovićev odvojak 8, Zagreb