Menu
hr en

YARD MANAGEMENT SYSTEM

YMS predstavlja sustav upravljanja dvorištem logističko- distributivnog centra na način da se optimizira raspored dolazaka i odlazaka isporuka narudžbi ili gostiju. Uz navedeno, pruža informacije o slobodnim parkirnim mjestima, rampama i timovima za istovar i utovar.

Yard Management System je aplikacija koja omogućava modul za planiranje i modul za realizaciju, vrši analitiku razlike između planiranja i realizacije, olakšava unošenje matičnih podataka o skladištima, rampama, smjenama i ograničenjima, automatski izračunava trajanje isporuke machine-learning algoritmima, integrirana je s internim sustavima tvrtke (ERP,WMS), ima mogućnost podešavanja planiranja ovisno o prijašnjim realizacijama planova, vrši korekcije, iznimke i praćenja u realizaciji. Pruža detaljne izvještaje i analitike s ciljem poboljšanja poslovnih procesa te predstavlja portal za dobavljače i komunikaciju o isporukama.

YMS sastoji se od tri modula:

1. YARD PLANNING

Pomoću Yard planinnga automatski se kreiraju rasporedi dolazaka dobavljača na temelju zadanih prioriteta te se uz pomoć njega prati maksimalna količina procesiranja paleta dnevno.

2. YARD OPERATIONS

Predstavlja aktualnu realizaciju modula za planiranje te stvara podlogu za analitiku i optimizaciju svake faze. Upravlja operacijama na ulaznoj porti, prijamnoj porti i ulaznim rampama prema stvarnim događajima. Također ima mogućnosti upravljanja u iznimnim situacijama (kašnjenje kamiona, otkazivanje sa strane dobavljača) i uspješno izvršenim fazama.

3. YARD ANALITYCS

Yard analitycs analizira razliku između onoga što je planirano i ostvareno. Na temelju strojnog učenja pronalaze se optimalni parametri za pojedinog dobavljača i vrstu isporuke ili tipa artikla, kako bi se planiranje moglo prilagoditi stvarnom stanju. Provodi kvalitativne i kvantitativne mjere i izvještaje za potrebe tvrtke.

EU Europski strukturni i investicijski fondovi Konkurentnos i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva KNOW INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Ivanovićev odvojak 8, Zagreb